ลำดับการแข่งขัน
​- ลำดับการแข่งขันระดับประถมศึกษา
​- ลำดับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:45 น.