ตารางการแข่งขัน
*** ตารางการแข่งขันระดับ สพป. รวมทุกสาระ
*** ตารางการแข่งขันระดับ สพม. รวมทุกสาระ
*** ตารางการแข่งขันระดับการศึกษาพิเศษ รวมทุกสาระ
 
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 18:24 น.