ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] 125 57 13 5 195
2 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] 116 47 19 16 182
3 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] 113 51 26 9 190
4 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] 112 58 17 9 187
5 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] 109 58 14 10 181
6 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] 102 65 20 12 187
7 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] 98 54 19 9 171
8 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] 98 49 21 8 168
9 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] 97 50 20 10 167
10 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] 90 62 26 11 178
11 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] 87 38 20 11 145
12 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] 84 58 20 14 162
13 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] 80 37 20 10 137
14 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] 79 58 28 16 165
15 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] 75 54 27 15 156
16 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] 72 61 26 20 159
17 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] 71 56 29 23 156
18 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] 71 44 18 16 133
19 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] 62 59 31 17 152
20 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] 51 38 32 15 121
21 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] 50 49 15 9 114
22 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] 48 53 35 14 136
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] 48 37 32 20 117
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] 30 45 30 17 105
25 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] 30 35 35 22 100
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] 19 30 20 12 69
27 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] 17 22 22 23 61
28 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] 16 19 25 8 60
29 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] 14 24 22 15 60
30 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] 12 25 18 18 55
รวม 2,076 1,393 700 414 4,583