สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] ได้  130  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 205 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] ได้  122  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] ได้  118  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] ได้  116  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] ได้  112  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] ได้  109  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] ได้  105  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] ได้  101  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] ได้  100  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] ได้  95  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] ได้  90  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] ได้  87  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 154 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] ได้  84  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] ได้  82  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] ได้  80  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 169 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] ได้  76  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] ได้  75  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 164 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] ได้  73  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 137 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] ได้  69  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 164 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] ได้  56  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] ได้  51  เหรียญทอง  38  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] ได้  50  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 142 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] ได้  48  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] ได้  31  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] ได้  30  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] ได้  19  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] ได้  17  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] ได้  16  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] ได้  14  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] ได้  12  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ