ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
   ประกาศ แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ขอให้ศึกษาและยื่นเอกสารการเปลี่ยนตัวในระบบให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่ามีการขอเปลี่ยนตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารไม่ครบเป็นจำนวนมาก ซึ่งแอดมินที่ทำหน้าที่ให้แต่ละทักษะจะทำการอนุมัติเฉพาะโรงเรียนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งสามารเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 61 หลังจากนั้นจึงนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันอีกครั้ง หากเลยกำหนดการขอเปลี่ยนตัวในระบบ แต่ละโรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งโดยยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 20:53 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:19 น.