สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิตติมา  จิระโชโต
2. นายธนวัฒน์  ศิริพงศ์ประพันธ์
3. นางสาวศุภนันต์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
2. นางสาวมณีทิพ  อ่อนเกตุพล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายศิรวิทย์   สิทธิโชคธนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ไกรงาม
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นางอาภรณ์  เพชรคงทอง