ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.56 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.73 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.16 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79.66 เงิน 14  
16 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.56 เงิน 16  
17 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.90 เงิน 19  
20 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.83 เงิน 20  
21 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทับวัง สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.16 เงิน 26  
27 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.66 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน