งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 5 ก.ย. 2561 09.00-14.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำไมโครโฟนและหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ก.ย. 2561 09.00-14.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำไมโครโฟนและหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ก.ย. 2561 09.00-14.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำไมโครโฟนและหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำไมโครโฟนและหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ให้นักเรียนนำหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 6 ก.ย. 2561 09.00-14.00 อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00 อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2561 09.00-14.00 1) อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 2) ให้นักเรียนนำไมโครโฟนและหูฟังสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]