สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 108 233 150
2 002 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 364 930 539
3 004 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 141 301 199
4 007 โรงเรียนขนอมพิทยา 163 413 237
5 008 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 61 96 71
6 009 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 61 118 88
7 011 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 91 174 101
8 012 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 71 137 87
9 013 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 101 225 123
10 017 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 97 210 109
11 018 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 202 449 271
12 021 โรงเรียนชะอวด 188 404 258
13 024 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 170 365 225
14 022 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 85 173 101
15 025 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 75 132 96
16 029 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 44 88 56
17 030 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 90 179 116
18 032 โรงเรียนทรายขาววิทยา 83 196 112
19 034 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 107 216 118
20 039 โรงเรียนทุ่งสง 282 676 360
21 037 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 156 310 203
22 038 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 75 145 96
23 040 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 88 170 122
24 042 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 238 542 310
25 041 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 129 217 163
26 035 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 124 236 141
27 036 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 209 541 287
28 033 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 54 104 81
29 045 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 25 50 32
30 046 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 178 387 249
31 047 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 54 121 67
32 048 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 38 73 50
33 049 โรงเรียนนาบอน 147 365 189
34 050 โรงเรียนบางขันวิทยา 252 578 335
35 051 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 42 92 46
36 054 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 73 120 92
37 056 โรงเรียนปากพนัง 233 548 341
38 057 โรงเรียนปากพูน 83 169 100
39 058 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 230 536 288
40 059 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 129 294 157
41 060 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 121 251 167
42 063 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 134 263 166
43 067 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 172 323 210
44 069 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 106 187 132
45 070 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 72 162 98
46 015 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 228 486 322
47 071 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 60 121 70
48 074 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 273 651 373
49 075 โรงเรียนสตรีปากพนัง 166 316 230
50 076 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 111 234 156
51 077 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 179 383 244
52 078 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 198 357 270
53 079 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 185 427 259
54 082 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 236 609 349
55 084 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 34 56 39
56 006 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 33 64 51
57 010 โรงเรียนเขาพังไกร 82 158 93
58 019 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 274 635 376
59 020 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 95 188 137
60 027 โรงเรียนเชียรใหญ่ 183 408 244
61 026 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 63 109 74
62 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 132 307 169
63 043 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 39 80 51
64 052 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 345 842 450
65 064 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 236 582 314
66 080 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 84 181 112
67 081 โรงเรียนเสาธงวิทยา 88 145 110
68 083 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 85 159 119
69 065 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 51 93 69
70 066 โรงเรียนโยธินบำรุง 308 798 444
71 073 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 84 150 106
72 014 โรงเรียนจรัสพิชากร 79 137 100
73 023 โรงเรียนชะอวดวิทยา 31 69 44
74 028 โรงเรียนดรุณศึกษา 58 108 82
75 095 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 55 99 82
76 093 โรงเรียนประทีปศาสน์ 92 133 111
77 053 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 45 78 47
78 094 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
79 055 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 100 186 139
80 099 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 85 156 117
81 098 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 76 136 100
82 062 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 32 56 46
83 086 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 33 49 49
84 092 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 154 322 174
85 085 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 26 44 33
86 100 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน 43 60 47
87 089 โรงเรียนเจริญมิตร 16 19 19
88 097 โรงเรียนเจริญวิทย์ 34 74 46
89 087 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 0 0 0
90 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 86 178 124
รวม 10643 22942 14130
37072

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]