สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 247 54 17 19 318
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 231 65 32 23 328
3 ทุ่งสง 158 50 33 34 241
4 สตรีทุ่งสง 149 45 29 33 223
5 โยธินบำรุง 140 71 40 49 251
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 140 52 12 21 204
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 111 69 36 56 216
8 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 111 29 30 31 170
9 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 101 45 41 46 187
10 ปากพนัง 99 55 36 39 190
11 เมืองนครศรีธรรมราช 97 53 31 46 181
12 พรหมคีรีพิทยาคม 97 45 45 41 187
13 บางขันวิทยา 90 52 41 55 183
14 ฉวางรัชดาภิเษก 90 42 19 45 151
15 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 82 51 29 52 162
16 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 80 22 10 18 112
17 สิชลคุณาธารวิทยา 78 51 23 42 152
18 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 67 33 27 44 127
19 สตรีปากพนัง 67 30 24 41 121
20 เชียรใหญ่ 64 45 17 48 126
21 นบพิตำวิทยา 64 34 31 42 129
22 ชะอวด 64 30 34 57 128
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 63 26 30 52 119
24 ชะอวดวิทยาคาร 59 43 28 39 130
25 ขนอมพิทยา 58 37 22 41 117
26 สิชลประชาสรรค์ 57 39 34 52 130
27 ทุ่งสงวิทยา 52 29 31 40 112
28 ศรีธรรมราชศึกษา 46 27 23 43 96
29 นาบอน 46 20 33 40 99
30 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 41 25 16 38 82
31 ก้างปลาวิทยาคม 40 28 36 34 104
32 ทางพูนวิทยาคาร 40 20 10 32 70
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 32 18 15 32 65
34 เสาธงวิทยา 31 16 14 17 61
35 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 30 33 15 37 78
36 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 30 27 25 36 82
37 เฉลิมราชประชาอุทิศ 30 20 13 31 63
38 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 29 26 29 47 84
39 โศภนคณาภรณ์ 29 14 18 18 61
40 สระแก้วรัตนวิทย์ 26 26 19 37 71
41 ทุ่งสังพิทยาคม 26 19 10 30 55
42 ราชประชานุเคราะห์ 19 26 11 13 31 50
43 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 25 29 29 41 83
44 เสม็ดจวนวิทยาคม 25 17 14 23 56
45 แหลมราษฎร์บำรุง 24 16 12 30 52
46 คงคาประชารักษ์ 24 15 16 35 55
47 วังหินวิทยาคม 24 15 10 19 49
48 จรัสพิชากร 22 22 10 20 54
49 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 22 17 16 24 55
50 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 20 19 18 35 57
51 ประทีปศาสน์ 20 16 18 26 54
52 ทรายขาววิทยา 20 16 16 29 52
53 ขอนหาดประชาสรรค์ 20 16 7 16 43
54 ตรีนิมิตรวิทยา 20 10 16 35 46
55 กรุงหยันวิทยาคาร 19 13 20 49 52
56 ปากพูน 19 12 10 27 41
57 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 19 11 13 29 43
58 ควนเกยสุทธิวิทยา 16 15 13 27 44
59 วิเชียรประชาสรรค์ 15 10 12 23 37
60 ขุนทะเลวิทยาคม 15 8 9 27 32
61 ตระพังพิทยาคม 14 8 4 16 26
62 นพคุณประชาสรรค์ 14 7 7 22 28
63 ละอายพิทยานุสรณ์ 13 14 36 38 63
64 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 13 12 16 32 41
65 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 13 9 7 31 29
66 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 11 17 17 55 45
67 ช้างกลางประชานุกูล 11 15 15 30 41
68 บ้านเกาะวิทยา 11 11 4 9 26
69 โมคลานประชาสรรค์ 11 7 9 19 27
70 ดรุณศึกษา 10 12 15 20 37
71 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 10 11 14 40 35
72 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 10 3 8 20 21
73 มัธยมยานากาวา 9 9 8 3 26
74 เจริญวิทย์ 8 8 7 10 23
75 เทพราชพิทยาสรรค์ 8 7 9 13 24
76 อินทร์ธานีวิทยาคม 8 7 3 11 18
77 ธัญญาวดีศึกษา 7 3 6 9 16
78 ชะอวดวิทยา 6 4 9 12 19
79 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 6 4 5 13 15
80 สหมิตรบำรุง 6 2 3 13 11
81 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 5 9 13 45 27
82 เขาพังไกร 5 9 12 49 26
83 มัธยมวีรศิลปิน 5 2 2 18 9
84 นางเอื้อยวิทยา 4 9 4 14 17
85 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 7 7 29 18
86 ประสาทธรรมวิภัช 3 2 5 27 10
87 อัลมูวาห์ฮิดีน 1 7 9 24 17
88 เจริญมิตร 1 2 5 3 8
รวม 3,814 2,021 1,589 2,749 10,173