สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 247 54 17 19 318
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 231 65 32 23 328
3 ทุ่งสง 158 50 33 34 241
4 สตรีทุ่งสง 149 45 29 33 223
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 140 52 12 21 204
6 โยธินบำรุง 139 71 40 49 250
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 111 68 36 56 215
8 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 111 29 30 31 170
9 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 101 45 41 46 187
10 ปากพนัง 99 55 36 39 190
11 พรหมคีรีพิทยาคม 97 45 45 41 187
12 ฉวางรัชดาภิเษก 90 42 19 45 151
13 เมืองนครศรีธรรมราช 88 53 31 46 172
14 บางขันวิทยา 84 51 41 55 176
15 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 80 51 29 52 160
16 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 80 22 10 18 112
17 สิชลคุณาธารวิทยา 71 51 23 42 145
18 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 67 33 27 44 127
19 เชียรใหญ่ 64 45 17 48 126
20 ชะอวด 64 30 34 57 128
21 สตรีปากพนัง 63 29 23 41 115
22 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 63 26 30 52 119
23 นบพิตำวิทยา 60 33 30 42 123
24 ชะอวดวิทยาคาร 59 43 28 39 130
25 ขนอมพิทยา 58 37 22 41 117
26 สิชลประชาสรรค์ 57 39 34 52 130
27 ทุ่งสงวิทยา 52 28 31 40 111
28 ศรีธรรมราชศึกษา 46 27 23 43 96
29 นาบอน 46 20 33 40 99
30 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 41 25 16 38 82
31 ก้างปลาวิทยาคม 40 28 36 34 104
32 ทางพูนวิทยาคาร 36 19 10 32 65
33 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 30 33 15 37 78
34 เสาธงวิทยา 30 16 14 17 60
35 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 29 26 29 47 84
36 เฉลิมราชประชาอุทิศ 28 19 13 31 60
37 คีรีราษฎร์พัฒนา 28 18 15 32 61
38 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 25 29 29 41 83
39 เสม็ดจวนวิทยาคม 25 17 14 23 56
40 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 24 27 25 36 76
41 สระแก้วรัตนวิทย์ 24 26 19 37 69
42 แหลมราษฎร์บำรุง 24 16 12 30 52
43 คงคาประชารักษ์ 24 15 16 35 55
44 จรัสพิชากร 22 22 10 20 54
45 ราชประชานุเคราะห์ 19 21 10 13 31 44
46 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 20 19 18 35 57
47 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 20 17 16 24 53
48 ประทีปศาสน์ 20 16 18 26 54
49 ทรายขาววิทยา 20 16 16 29 52
50 ขอนหาดประชาสรรค์ 20 16 7 16 43
51 ทุ่งสังพิทยาคม 19 19 10 30 48
52 ตรีนิมิตรวิทยา 19 10 16 35 45
53 วังหินวิทยาคม 17 14 10 19 41
54 ควนเกยสุทธิวิทยา 16 15 13 27 44
55 ปากพูน 16 11 9 27 36
56 กรุงหยันวิทยาคาร 15 12 20 49 47
57 วิเชียรประชาสรรค์ 15 10 12 23 37
58 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 14 10 13 29 37
59 ขุนทะเลวิทยาคม 14 8 9 27 31
60 ตระพังพิทยาคม 14 8 4 16 26
61 นพคุณประชาสรรค์ 14 7 7 22 28
62 ละอายพิทยานุสรณ์ 13 14 36 38 63
63 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 13 9 7 31 29
64 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 12 12 16 32 40
65 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 11 17 17 55 45
66 โศภนคณาภรณ์ 11 13 18 18 42
67 โมคลานประชาสรรค์ 11 7 9 19 27
68 ช้างกลางประชานุกูล 10 15 15 30 40
69 ดรุณศึกษา 10 12 15 20 37
70 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 10 11 14 40 35
71 บ้านเกาะวิทยา 10 11 4 9 25
72 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 10 3 8 20 21
73 มัธยมยานากาวา 9 9 8 3 26
74 เจริญวิทย์ 8 8 7 10 23
75 เทพราชพิทยาสรรค์ 8 7 9 13 24
76 อินทร์ธานีวิทยาคม 7 6 3 11 16
77 ชะอวดวิทยา 6 4 9 12 19
78 ธัญญาวดีศึกษา 6 2 6 9 14
79 สหมิตรบำรุง 6 2 3 13 11
80 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 5 9 13 45 27
81 เขาพังไกร 5 9 12 49 26
82 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 5 4 5 13 14
83 มัธยมวีรศิลปิน 5 2 2 18 9
84 นางเอื้อยวิทยา 4 9 4 14 17
85 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 7 7 29 18
86 ประสาทธรรมวิภัช 3 2 5 27 10
87 อัลมูวาห์ฮิดีน 1 7 9 24 17
88 เจริญมิตร 1 2 5 3 8
รวม 3,703 2,006 1,586 2,749 10,044