สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 122 83 36 241 247 54 17 19 318
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 109 80 56 245 231 65 32 23 328
3 สตรีทุ่งสง 105 55 27 187 149 45 29 33 223
4 ทุ่งสง 92 64 34 190 158 50 33 34 241
5 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 90 36 27 153 111 29 30 31 170
6 พรหมคีรีพิทยาคม 84 52 28 164 97 45 45 41 187
7 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 73 47 23 143 101 45 41 46 187
8 ปากพนัง 68 44 30 142 99 55 36 39 190
9 ฉวางรัชดาภิเษก 58 28 21 107 90 42 19 45 151
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 49 44 146 140 52 12 21 204
11 โยธินบำรุง 53 26 44 123 139 71 40 49 250
12 สิชลคุณาธารวิทยา 51 41 31 123 71 51 23 42 145
13 สตรีปากพนัง 45 23 18 86 63 29 23 41 115
14 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 41 16 20 77 67 33 27 44 127
15 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 37 37 20 94 80 51 29 52 160
16 นบพิตำวิทยา 37 30 23 90 60 33 30 42 123
17 สิชลประชาสรรค์ 36 36 23 95 57 39 34 52 130
18 ขนอมพิทยา 36 27 19 82 58 37 22 41 117
19 บางขันวิทยา 33 39 41 113 84 51 41 55 176
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 31 35 40 106 111 68 36 56 215
21 ชะอวดวิทยาคาร 30 30 24 84 59 43 28 39 130
22 นาบอน 28 8 15 51 46 20 33 40 99
23 เมืองนครศรีธรรมราช 27 25 28 80 88 53 31 46 172
24 เชียรใหญ่ 26 35 20 81 64 45 17 48 126
25 ชะอวด 25 29 29 83 64 30 34 57 128
26 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 23 25 28 76 80 22 10 18 112
27 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 19 7 12 38 41 25 16 38 82
28 ทุ่งสงวิทยา 16 18 17 51 52 28 31 40 111
29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 13 23 10 46 63 26 30 52 119
30 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 13 12 14 39 29 26 29 47 84
31 ขอนหาดประชาสรรค์ 13 5 3 21 20 16 7 16 43
32 แหลมราษฎร์บำรุง 13 3 9 25 24 16 12 30 52
33 คีรีราษฎร์พัฒนา 10 11 12 33 28 18 15 32 61
34 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 10 7 16 33 30 33 15 37 78
35 ก้างปลาวิทยาคม 9 16 19 44 40 28 36 34 104
36 ศรีธรรมราชศึกษา 9 13 12 34 46 27 23 43 96
37 ทรายขาววิทยา 9 11 9 29 20 16 16 29 52
38 เสาธงวิทยา 9 9 11 29 30 16 14 17 60
39 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 9 9 5 23 20 17 16 24 53
40 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 8 6 19 33 20 19 18 35 57
41 สระแก้วรัตนวิทย์ 7 15 17 39 24 26 19 37 69
42 เสม็ดจวนวิทยาคม 7 9 9 25 25 17 14 23 56
43 เฉลิมราชประชาอุทิศ 7 8 7 22 28 19 13 31 60
44 ตรีนิมิตรวิทยา 7 7 6 20 19 10 16 35 45
45 ทางพูนวิทยาคาร 7 6 10 23 36 19 10 32 65
46 วิเชียรประชาสรรค์ 7 5 5 17 15 10 12 23 37
47 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 7 4 10 21 11 17 17 55 45
48 ดรุณศึกษา 7 4 6 17 10 12 15 20 37
49 จรัสพิชากร 7 2 5 14 22 22 10 20 54
50 ชะอวดวิทยา 7 1 0 8 6 4 9 12 19
51 กรุงหยันวิทยาคาร 6 8 2 16 15 12 20 49 47
52 ราชประชานุเคราะห์ 19 6 7 6 19 21 10 13 31 44
53 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 6 5 6 17 10 11 14 40 35
54 โมคลานประชาสรรค์ 6 5 3 14 11 7 9 19 27
55 ประทีปศาสน์ 6 3 7 16 20 16 18 26 54
56 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 6 0 5 11 13 9 7 31 29
57 คงคาประชารักษ์ 5 11 11 27 24 15 16 35 55
58 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 5 6 5 16 24 27 25 36 76
59 วังหินวิทยาคม 5 5 2 12 17 14 10 19 41
60 ช้างกลางประชานุกูล 5 4 8 17 10 15 15 30 40
61 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 3 3 11 10 3 8 20 21
62 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 4 6 2 12 12 12 16 32 40
63 นพคุณประชาสรรค์ 4 5 1 10 14 7 7 22 28
64 ควนเกยสุทธิวิทยา 4 4 9 17 16 15 13 27 44
65 ทุ่งสังพิทยาคม 4 2 9 15 19 19 10 30 48
66 โศภนคณาภรณ์ 4 2 5 11 11 13 18 18 42
67 ธัญญาวดีศึกษา 4 2 0 6 6 2 6 9 14
68 เขาพังไกร 3 4 2 9 5 9 12 49 26
69 บ้านเกาะวิทยา 3 3 4 10 10 11 4 9 25
70 เทพราชพิทยาสรรค์ 3 3 3 9 8 7 9 13 24
71 ตระพังพิทยาคม 3 2 4 9 14 8 4 16 26
72 ขุนทะเลวิทยาคม 3 2 3 8 14 8 9 27 31
73 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 3 2 2 7 14 10 13 29 37
74 ท้องเนียนคณาภิบาล 3 1 4 8 4 7 7 29 18
75 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2 4 14 20 25 29 29 41 83
76 ละอายพิทยานุสรณ์ 2 4 8 14 13 14 36 38 63
77 มัธยมยานากาวา 1 6 1 8 9 9 8 3 26
78 เจริญวิทย์ 1 5 7 13 8 8 7 10 23
79 ปากพูน 1 3 4 8 16 11 9 27 36
80 นางเอื้อยวิทยา 1 2 2 5 4 9 4 14 17
81 สหมิตรบำรุง 1 2 0 3 6 2 3 13 11
82 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 1 3 5 7 6 3 11 16
83 ประสาทธรรมวิภัช 1 1 1 3 3 2 5 27 10
84 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 1 0 2 5 4 5 13 14
85 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 2 2 4 5 9 13 45 27
86 มัธยมวีรศิลปิน 0 1 2 3 5 2 2 18 9
87 เจริญมิตร 0 1 0 1 1 2 5 3 8
88 อัลมูวาห์ฮิดีน 0 0 1 1 1 7 9 24 17
รวม 1,761 1,339 1,143 4,243 3,703 2,006 1,586 2,749 7,295