สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เบญจมราชูทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  122  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  83  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 36  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 241  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 247  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 318  เหรียญ 
อันดับที่ 2  กัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  109  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  80  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 56  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 245  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 231  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 328  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สตรีทุ่งสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  105  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  55  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 27  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 187  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 149  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 223  เหรียญ 
อันดับที่ 4  ทุ่งสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  92  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  64  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 34  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 190  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 158  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 241  เหรียญ 
อันดับที่ 5  ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  90  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 27  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 153  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 29  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 170  เหรียญ 
อันดับที่ 6  พรหมคีรีพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  84  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  52  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 28  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 164  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 45  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 7  หัวไทรบำรุงราษฎร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  73  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  47  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 143  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปากพนัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  68  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  44  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 30  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 142  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 190  เหรียญ 
อันดับที่ 9  ฉวางรัชดาภิเษก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  58  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 21  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 107  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 151  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สิชลคุณาธารวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  57  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  42  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 31  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 130  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 152  เหรียญ 
อันดับที่ 11  โยธินบำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  54  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  26  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 44  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 124  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 140  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 71  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 251  เหรียญ 
อันดับที่ 12  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  53  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  49  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 44  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 146  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 140  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สตรีปากพนัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  48  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 92  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 30  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 121  เหรียญ 
อันดับที่ 14  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  41  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 77  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 33  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 127  เหรียญ 
อันดับที่ 15  นบพิตำวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  40  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  33  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 96  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 34  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 129  เหรียญ 
อันดับที่ 16  ทุ่งใหญ่วิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  38  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  38  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 96  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 17  บางขันวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  37  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  40  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 41  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 118  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 183  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สิชลประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 95  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 57  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 130  เหรียญ 
อันดับที่ 19  ขนอมพิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  36  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  27  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 82  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 58  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 117  เหรียญ 
อันดับที่ 20  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  31  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  35  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 41  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 107  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 69  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 216  เหรียญ 
อันดับที่ 21  เมืองนครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  31  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  29  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 29  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 89  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 22  ชะอวดวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  30  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  30  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 24  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 84  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 130  เหรียญ 
อันดับที่ 23  นาบอน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  28  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 51  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 46  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 99  เหรียญ 
อันดับที่ 24  เชียรใหญ่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  26  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  35  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 81  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 126  เหรียญ 
อันดับที่ 25  ชะอวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  29  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 29  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 83  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 64  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 30  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 128  เหรียญ 
อันดับที่ 26  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 28  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 76  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 112  เหรียญ 
อันดับที่ 27  โศภนคณาภรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 29  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 14  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 61  เหรียญ 
อันดับที่ 28  ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 38  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 41  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 25  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 82  เหรียญ 
อันดับที่ 29  ทุ่งสงวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 17  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 51  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 52  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 29  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 112  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  23  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 46  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 63  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 26  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 119  เหรียญ 
อันดับที่ 31  มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 39  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 29  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 26  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 84  เหรียญ 
อันดับที่ 32  คีรีราษฎร์พัฒนา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 37  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 32  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 18  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 65  เหรียญ 
อันดับที่ 33  ขอนหาดประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 43  เหรียญ 
อันดับที่ 34  แหลมราษฎร์บำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 52  เหรียญ 
อันดับที่ 35  พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 30  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 33  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 78  เหรียญ 
อันดับที่ 36  ก้างปลาวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 44  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 40  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 28  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 104  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สระแก้วรัตนวิทย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 17  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 26  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 26  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 71  เหรียญ 
อันดับที่ 38  ศรีธรรมราชศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 46  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 27  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 96  เหรียญ 
อันดับที่ 39  ทรายขาววิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 52  เหรียญ 
อันดับที่ 40  ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 17  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 55  เหรียญ 
อันดับที่ 41  เสาธงวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 31  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 61  เหรียญ 
อันดับที่ 42  ทางพูนวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 40  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 70  เหรียญ 
อันดับที่ 43  เฉลิมราชประชาอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 30  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 63  เหรียญ 
อันดับที่ 44  ราชประชานุเคราะห์ 19  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 26  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 50  เหรียญ 
อันดับที่ 45  วังหินวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 49  เหรียญ 
อันดับที่ 46  ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 30  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 27  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 82  เหรียญ 
อันดับที่ 47  ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 19  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 57  เหรียญ 
อันดับที่ 48  กรุงหยันวิทยาคาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 19  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 13  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 52  เหรียญ 
อันดับที่ 49  เสม็ดจวนวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 25  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 17  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 56  เหรียญ 
อันดับที่ 50  ตรีนิมิตรวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 10  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 46  เหรียญ 
อันดับที่ 51  วิเชียรประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 15  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 10  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 37  เหรียญ 
อันดับที่ 52  ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 17  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 45  เหรียญ 
อันดับที่ 53  ดรุณศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 10  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 37  เหรียญ 
อันดับที่ 54  ทุ่งสังพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 26  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 19  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 55  เหรียญ 
อันดับที่ 55  จรัสพิชากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 54  เหรียญ 
อันดับที่ 56  ชะอวดวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 4  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 19  เหรียญ 
อันดับที่ 57  มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 10  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 35  เหรียญ 
อันดับที่ 58  โมคลานประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 27  เหรียญ 
อันดับที่ 59  ทุ่งสงสหประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 19  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 43  เหรียญ 
อันดับที่ 60  ประทีปศาสน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 20  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 16  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 54  เหรียญ 
อันดับที่ 61  เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 13  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 9  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 29  เหรียญ 
อันดับที่ 62  คงคาประชารักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 55  เหรียญ 
อันดับที่ 63  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 13  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 41  เหรียญ 
อันดับที่ 64  ช้างกลางประชานุกูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 41  เหรียญ 
อันดับที่ 65  ธนรัตน์อุปถัมภ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 10  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 3  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 21  เหรียญ 
อันดับที่ 66  ธัญญาวดีศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 7  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 3  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 16  เหรียญ 
อันดับที่ 67  นพคุณประชาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 14  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 28  เหรียญ 
อันดับที่ 68  ควนเกยสุทธิวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 44  เหรียญ 
อันดับที่ 69  บ้านเกาะวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 11  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 11  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 4  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 26  เหรียญ 
อันดับที่ 70  ขุนทะเลวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 15  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 8  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 32  เหรียญ 
อันดับที่ 71  เขาพังไกร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 9  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 26  เหรียญ 
อันดับที่ 72  เทพราชพิทยาสรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 24  เหรียญ 
อันดับที่ 73  ตระพังพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 14  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 8  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 4  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 26  เหรียญ 
อันดับที่ 74  ท้องเนียนคณาภิบาล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 4  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 18  เหรียญ 
อันดับที่ 75  ปากพูน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 19  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 12  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 10  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 41  เหรียญ 
อันดับที่ 76  พระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 25  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 29  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 83  เหรียญ 
อันดับที่ 77  ละอายพิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 13  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 14  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 63  เหรียญ 
อันดับที่ 78  เกาะขันธ์ประชาภิบาล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 4  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 15  เหรียญ 
อันดับที่ 79  มัธยมยานากาวา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 9  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 9  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 26  เหรียญ 
อันดับที่ 80  เจริญวิทย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 8  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 7  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 23  เหรียญ 
อันดับที่ 81  อินทร์ธานีวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 8  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 3  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 18  เหรียญ 
อันดับที่ 82  นางเอื้อยวิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 4  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 9  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 4  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 17  เหรียญ 
อันดับที่ 83  สหมิตรบำรุง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 6  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 3  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 11  เหรียญ 
อันดับที่ 84  ประสาทธรรมวิภัช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 3  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 10  เหรียญ 
อันดับที่ 85  มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 9  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 27  เหรียญ 
อันดับที่ 86  มัธยมวีรศิลปิน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 5  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 2  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 9  เหรียญ 
อันดับที่ 87  เจริญมิตร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 1  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 2  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 8  เหรียญ 
อันดับที่ 88  อัลมูวาห์ฮิดีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 1  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 7  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 17  เหรียญ