สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เบญจมราชูทิศ ได้  247  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 318 เหรียญ 
อันดับที่ 2  กัลยาณีศรีธรรมราช ได้  231  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 328 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ทุ่งสง ได้  158  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 241 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สตรีทุ่งสง ได้  149  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 223 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โยธินบำรุง ได้  140  เหรียญทอง  71  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 251 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้  140  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้  111  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ได้  111  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 9  หัวไทรบำรุงราษฎร์ ได้  101  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ปากพนัง ได้  99  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เมืองนครศรีธรรมราช ได้  97  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 12  พรหมคีรีพิทยาคม ได้  97  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   45  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บางขันวิทยา ได้  90  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 183 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ฉวางรัชดาภิเษก ได้  90  เหรียญทอง  42  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 151 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ทุ่งใหญ่วิทยาคม ได้  82  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 162 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้  80  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สิชลคุณาธารวิทยา ได้  78  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 152 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ได้  67  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 127 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สตรีปากพนัง ได้  67  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 20  เชียรใหญ่ ได้  64  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 126 เหรียญ 
อันดับที่ 21  นบพิตำวิทยา ได้  64  เหรียญทอง  34  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 129 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ชะอวด ได้  64  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 128 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้  63  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ชะอวดวิทยาคาร ได้  59  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ขนอมพิทยา ได้  58  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สิชลประชาสรรค์ ได้  57  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ทุ่งสงวิทยา ได้  52  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ศรีธรรมราชศึกษา ได้  46  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 29  นาบอน ได้  46  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 30  ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ ได้  41  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ก้างปลาวิทยาคม ได้  40  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 104 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ทางพูนวิทยาคาร ได้  40  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 33  คีรีราษฎร์พัฒนา ได้  32  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 34  เสาธงวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 35  พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ได้  30  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ได้  30  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 37  เฉลิมราชประชาอุทิศ ได้  30  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 38  มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ได้  29  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 39  โศภนคณาภรณ์ ได้  29  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สระแก้วรัตนวิทย์ ได้  26  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ทุ่งสังพิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 42  ราชประชานุเคราะห์ 19 ได้  26  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 43  พระพรหมพิทยานุสรณ์ ได้  25  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 44  เสม็ดจวนวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 45  แหลมราษฎร์บำรุง ได้  24  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 46  คงคาประชารักษ์ ได้  24  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 47  วังหินวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 48  จรัสพิชากร ได้  22  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 49  ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ได้  20  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 51  ประทีปศาสน์ ได้  20  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 52  ทรายขาววิทยา ได้  20  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ขอนหาดประชาสรรค์ ได้  20  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 54  ตรีนิมิตรวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 55  กรุงหยันวิทยาคาร ได้  19  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 56  ปากพูน ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 57  ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 58  ควนเกยสุทธิวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 59  วิเชียรประชาสรรค์ ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ขุนทะเลวิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 61  ตระพังพิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 62  นพคุณประชาสรรค์ ได้  14  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 63  ละอายพิทยานุสรณ์ ได้  13  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 64  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 65  เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 66  ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ได้  11  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 67  ช้างกลางประชานุกูล ได้  11  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านเกาะวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 69  โมคลานประชาสรรค์ ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 70  ดรุณศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 71  มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ ได้  10  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 72  ธนรัตน์อุปถัมภ์ ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 73  มัธยมยานากาวา ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 74  เจริญวิทย์ ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 75  เทพราชพิทยาสรรค์ ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 76  อินทร์ธานีวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 77  ธัญญาวดีศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 78  ชะอวดวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 79  เกาะขันธ์ประชาภิบาล ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 80  สหมิตรบำรุง ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 81  มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 82  เขาพังไกร ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 83  มัธยมวีรศิลปิน ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 84  นางเอื้อยวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 85  ท้องเนียนคณาภิบาล ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 86  ประสาทธรรมวิภัช ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 87  อัลมูวาห์ฮิดีน ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 88  เจริญมิตร ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ