สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เบญจมราชูทิศ 122 83 36 241
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 109 80 56 245
3 สตรีทุ่งสง 105 55 27 187
4 ทุ่งสง 92 64 34 190
5 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 90 36 27 153
6 พรหมคีรีพิทยาคม 84 52 28 164
7 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 73 47 23 143
8 ปากพนัง 68 44 30 142
9 ฉวางรัชดาภิเษก 58 28 21 107
10 สิชลคุณาธารวิทยา 57 42 31 130
11 โยธินบำรุง 54 26 44 124
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 49 44 146
13 สตรีปากพนัง 48 25 19 92
14 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 41 16 20 77
15 นบพิตำวิทยา 40 33 23 96
16 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 38 38 20 96
17 บางขันวิทยา 37 40 41 118
18 สิชลประชาสรรค์ 36 36 23 95
19 ขนอมพิทยา 36 27 19 82
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 31 35 41 107
21 เมืองนครศรีธรรมราช 31 29 29 89
22 ชะอวดวิทยาคาร 30 30 24 84
23 นาบอน 28 8 15 51
24 เชียรใหญ่ 26 35 20 81
25 ชะอวด 25 29 29 83
26 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 23 25 28 76
27 โศภนคณาภรณ์ 22 3 5 30
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 19 7 12 38
29 ทุ่งสงวิทยา 16 18 17 51
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 13 23 10 46
31 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 13 12 14 39
32 คีรีราษฎร์พัฒนา 13 12 12 37
33 ขอนหาดประชาสรรค์ 13 5 3 21
34 แหลมราษฎร์บำรุง 13 3 9 25
35 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 10 7 16 33
36 ก้างปลาวิทยาคม 9 16 19 44
37 สระแก้วรัตนวิทย์ 9 15 17 41
38 ศรีธรรมราชศึกษา 9 13 12 34
39 ทรายขาววิทยา 9 11 9 29
40 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 9 11 5 25
41 เสาธงวิทยา 9 10 11 30
42 ทางพูนวิทยาคาร 9 8 11 28
43 เฉลิมราชประชาอุทิศ 9 8 8 25
44 ราชประชานุเคราะห์ 19 9 7 8 24
45 วังหินวิทยาคม 8 8 4 20
46 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 8 7 7 22
47 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 8 6 19 33
48 กรุงหยันวิทยาคาร 7 11 2 20
49 เสม็ดจวนวิทยาคม 7 9 9 25
50 ตรีนิมิตรวิทยา 7 8 6 21
51 วิเชียรประชาสรรค์ 7 5 5 17
52 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 7 4 10 21
53 ดรุณศึกษา 7 4 6 17
54 ทุ่งสังพิทยาคม 7 2 10 19
55 จรัสพิชากร 7 2 5 14
56 ชะอวดวิทยา 7 1 0 8
57 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 6 5 6 17
58 โมคลานประชาสรรค์ 6 5 3 14
59 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 6 4 2 12
60 ประทีปศาสน์ 6 3 7 16
61 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 6 0 5 11
62 คงคาประชารักษ์ 5 11 11 27
63 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 5 6 2 13
64 ช้างกลางประชานุกูล 5 4 9 18
65 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 3 3 11
66 ธัญญาวดีศึกษา 5 2 1 8
67 นพคุณประชาสรรค์ 4 5 1 10
68 ควนเกยสุทธิวิทยา 4 4 9 17
69 บ้านเกาะวิทยา 4 3 4 11
70 ขุนทะเลวิทยาคม 4 2 3 9
71 เขาพังไกร 3 4 2 9
72 เทพราชพิทยาสรรค์ 3 3 3 9
73 ตระพังพิทยาคม 3 2 4 9
74 ท้องเนียนคณาภิบาล 3 1 4 8
75 ปากพูน 2 5 4 11
76 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2 4 14 20
77 ละอายพิทยานุสรณ์ 2 4 8 14
78 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 2 1 0 3
79 มัธยมยานากาวา 1 6 1 8
80 เจริญวิทย์ 1 5 7 13
81 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 3 3 7
82 นางเอื้อยวิทยา 1 2 2 5
83 สหมิตรบำรุง 1 2 0 3
84 ประสาทธรรมวิภัช 1 1 1 3
85 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 2 2 4
86 มัธยมวีรศิลปิน 0 1 2 3
87 เจริญมิตร 0 1 0 1
88 อัลมูวาห์ฮิดีน 0 0 1 1
รวม 1,832 1,372 1,157 4,361

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]