เกณฑ์รายการแข่งขัน ประเภทภายใน (ไม่ส่งต่อระดับภาค)
​ กำหนดเปิดลงทะเบียนตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 วันที่ 27-31 สค 2650 เวลา 24.00 น
 -  การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวเข้าแข่งขัน     -  ปฎิทินฝ่ายทะเบียน 

เกณฑ์การแข่งขันประเภท    ไม่ส่งต่อระดับภาค     
1. ภาษาไทย 2.  คณิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศาสนาฯ
5. สุขศึกษา  6.  ฝรั่งเศษ 7. ดนตรีไทย 8.  อังกฤษ
9. จีน 10. เกาหลี 11.ญี่ปุ่น 12. พัฒนาผู้เรียน
13. ลูกเสือ 14. ธุรกิจ 15.อุตสาหกรรม 16. เกษตร
17. ศิลปพื้นบ้าน 18. อาเซียน 19.เศรฐกิจพอเพียง 20. เรียนรวม
 
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 23:14 น.