ลำดับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ลำดับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (วันแรก)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬำภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561        รายละเอียด      แผนผังสนามแข่งขัน 
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 13:07 น.