ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 28
 
เรียน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวันวิชาการมัธยมศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ 
        กรุณา ตอบแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
         คลิกเพื่อ ตอบแบบสอบถาม
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 15:00 น.