แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 148 124 84.93% 15 10.27% 5 3.42% 2 1.37% 146
2 โรงเรียนพัทลุง 125 104 84.55% 9 7.32% 8 6.5% 2 1.63% 123
3 โรงเรียนตะโหมด 117 77 66.96% 26 22.61% 6 5.22% 6 5.22% 115
4 โรงเรียนเขาชัยสน 118 68 60.18% 28 24.78% 9 7.96% 8 7.08% 113
5 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 117 68 60.18% 22 19.47% 18 15.93% 5 4.42% 113
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 101 58 59.18% 17 17.35% 16 16.33% 7 7.14% 98
7 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 92 42 48.84% 20 23.26% 14 16.28% 10 11.63% 86
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 72 36 52.17% 20 28.99% 5 7.25% 8 11.59% 69
9 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 79 33 45.83% 18 25% 9 12.5% 12 16.67% 72
10 โรงเรียนควนขนุน 77 28 37.84% 24 32.43% 14 18.92% 8 10.81% 74
11 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 55 26 50% 7 13.46% 10 19.23% 9 17.31% 52
12 โรงเรียนกงหราพิชากร 71 25 37.88% 20 30.3% 11 16.67% 10 15.15% 66
13 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 45 23 51.11% 14 31.11% 5 11.11% 3 6.67% 45
14 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 69 22 34.38% 20 31.25% 11 17.19% 11 17.19% 64
15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 50 19 41.3% 11 23.91% 10 21.74% 6 13.04% 46
16 โรงเรียนอุดมวิทยายน 49 14 31.11% 17 37.78% 7 15.56% 7 15.56% 45
17 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 54 14 27.45% 12 23.53% 12 23.53% 13 25.49% 51
18 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 38 13 38.24% 10 29.41% 4 11.76% 7 20.59% 34
19 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 49 12 25% 10 20.83% 15 31.25% 11 22.92% 48
20 โรงเรียนพนางตุง 42 12 29.27% 10 24.39% 9 21.95% 10 24.39% 41
21 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 25 12 50% 5 20.83% 5 20.83% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 31 11 35.48% 8 25.81% 10 32.26% 2 6.45% 31
23 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 32 10 32.26% 9 29.03% 8 25.81% 4 12.9% 31
24 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 30 10 34.48% 3 10.34% 9 31.03% 7 24.14% 29
25 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 38 9 24.32% 14 37.84% 7 18.92% 7 18.92% 37
26 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 27 9 34.62% 8 30.77% 3 11.54% 6 23.08% 26
27 โรงเรียนประชาบำรุง 38 7 19.44% 14 38.89% 9 25% 6 16.67% 36
28 โรงเรียนปัญญาวุธ 47 6 13.04% 15 32.61% 11 23.91% 14 30.43% 46
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 23 6 28.57% 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 36 5 13.89% 8 22.22% 12 33.33% 11 30.56% 36
31 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนตะแพนพิทยา 21 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 19
33 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 20 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 29 3 10.34% 11 37.93% 7 24.14% 8 27.59% 29
35 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 29 1 4.17% 5 20.83% 11 45.83% 7 29.17% 24
36 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 25 1 4.35% 5 21.74% 9 39.13% 8 34.78% 23
37 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 23 1 5.26% 4 21.05% 7 36.84% 7 36.84% 19
38 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 13 1 7.69% 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 16 0 0% 5 33.33% 4 26.67% 6 40% 15
40 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 20 0 0% 2 11.11% 8 44.44% 8 44.44% 18
41 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 12 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
42 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 17 0 0% 1 6.67% 6 40% 8 53.33% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]