สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่างวันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สตรีพัทลุง ได้  124  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 144 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พัทลุง ได้  104  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ตะโหมด ได้  77  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เขาชัยสน ได้  68  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 5  หารเทารังสีประชาสรรค์ ได้  68  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ปากพะยูนพิทยาคาร ได้  58  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 91 เหรียญ 
อันดับที่ 7  พัทลุงพิทยาคม ได้  42  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บางแก้วพิทยาคม ได้  36  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ป่าพะยอมพิทยาคม ได้  33  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ควนขนุน ได้  28  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 11  หานโพธิ์พิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 12  กงหราพิชากร ได้  25  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 13  มัธยมเกาะหมาก ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ประภัสสรรังสิต ได้  22  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 16  อุดมวิทยายน ได้  14  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 17  นิคมควนขนุนวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 20  พนางตุง ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ดอนศาลานำวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ศรีบรรพตพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ชะรัดชนูปถัมภ์ ได้  10  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 24  วชิรธรรมสถิต ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ควนพระสาครินทร์ ได้  9  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 26  พรหมพินิตชัยบุรี ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ประชาบำรุง ได้  7  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ปัญญาวุธ ได้  6  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สันติธรรมวิทยามูลนิธิ ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 31  เทศบาลจุ่งฮั่ว ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 32  ตะแพนพิทยา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 33  บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 34  ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ ได้  3  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ป่าบอนพิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 37  นาขยาดวิทยาคาร ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 39  บำรุงอิสลามมูลนิธิ ได้  0  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ภักดีอนุสรณ์ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 42  อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ