สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สตรีพัทลุง 73 45 13 131
2 พัทลุง 61 32 12 105
3 ตะโหมด 38 35 21 94
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ 36 23 15 74
5 เขาชัยสน 36 17 17 70
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 22 23 9 54
7 บางแก้วพิทยาคม 17 10 11 38
8 หานโพธิ์พิทยาคม 10 8 6 24
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 9 12 13 34
10 พัทลุงพิทยาคม 8 18 13 39
11 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 7 3 9 19
12 ควนขนุน 6 10 9 25
13 กงหราพิชากร 6 9 11 26
14 มัธยมเกาะหมาก 6 9 5 20
15 พนางตุง 6 5 2 13
16 วชิรธรรมสถิต 6 5 2 13
17 ประภัสสรรังสิต 5 3 11 19
18 อุดมวิทยายน 5 3 5 13
19 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 4 4 4 12
20 ชะรัดชนูปถัมภ์ 4 3 2 9
21 ประชาบำรุง 4 2 3 9
22 ดอนศาลานำวิทยา 4 1 4 9
23 ควนพระสาครินทร์ 3 4 4 11
24 ศรีบรรพตพิทยาคม 2 3 2 7
25 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 2 2 5 9
26 นิคมควนขนุนวิทยา 1 5 4 10
27 ปัญญาวุธ 1 1 1 3
28 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1 0 2 3
29 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1 0 0 1
30 พรหมพินิตชัยบุรี 0 2 2 4
31 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 2 2 4
32 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 2 2 4
33 เทศบาลจุ่งฮั่ว 0 1 3 4
34 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 0 1 3 4
35 ตะแพนพิทยา 0 1 1 2
36 ป่าบอนพิทยาคม 0 1 0 1
37 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 1 0 1
38 นาขยาดวิทยาคาร 0 0 2 2
39 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 1 1
40 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0
41 ภักดีอนุสรณ์ 0 0 0 0
42 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0
รวม 384 306 231 921

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]