เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.87 ทอง ชนะเลิศ
2 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.25 ทอง 4
5 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 5
6 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.87 เงิน 6
7 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.87 เงิน 7
8 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.12 เงิน 8
9 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.12 เงิน 9
10 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.75 เงิน 10
11 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.5 เข้าร่วม 11
12 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54.75 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.5 เงิน 4
5 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.5 เงิน 4
6 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.37 เงิน 6
7 บำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.37 เงิน 6
8 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.75 เงิน 8
9 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.5 เงิน 9
10 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.5 เงิน 10
11 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.5 ทองแดง 11
12 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67.12 ทองแดง 12
13 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60.75 ทองแดง 13
14 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57.87 เข้าร่วม 14
15 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56.12 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 4
5 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 4
5 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 5
6 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 6
7 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.8 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.2 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.9 ทอง ชนะเลิศ
2 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.64 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 5
6 ตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55 เข้าร่วม 6
7 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55 เข้าร่วม 6
8 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54 เข้าร่วม 8
9 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม 4
5 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 5
6 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 5
7 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 4
5 ตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 5
6 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 5
7 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 5
8 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม 8
9 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 9
10 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 4
5 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 4
6 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54 เข้าร่วม 6
7 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 7
8 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 7
9 อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 4
5 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.4 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.5 เงิน 4
5 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 5
6 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.6 เงิน 6
7 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.8 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.4 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.75 ทอง 4
5 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.6 เงิน 5
6 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.6 เงิน 6
7 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.8 เงิน 7
8 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.4 เงิน 8
9 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 9
10 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -
11 ประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.67 เงิน 4
5 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.67 เงิน 5
6 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.67 เงิน 6
7 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 7
8 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.67 เงิน 8
9 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.67 เงิน 9
10 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.33 เงิน 10
11 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68.67 ทองแดง 11
12 วชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68.33 ทองแดง 12
13 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.33 เงิน 4
5 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.33 เงิน 5
6 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 6
7 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 7
8 ควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 8
9 ป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 8
10 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52.67 เข้าร่วม 10
11 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 4
5 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.33 ทอง 5
6 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.33 ทอง 5
7 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 7
8 ตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง 8
9 เทศบาลจุ่งฮั่ว สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.33 ทอง 9
10 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.67 เงิน 10
11 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 11
12 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 12
13 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.67 เงิน 13
14 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.33 เงิน 14
15 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 15
16 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67.67 ทองแดง 16
17 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.33 เงิน 4
5 ประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.33 เงิน 4
6 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 6
7 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 6
8 ควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.67 เงิน 8
9 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 9
10 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.67 เงิน 10
11 ป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.66 ทอง 4
5 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.66 ทอง 5
6 ดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง 6
7 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.66 ทอง 7
8 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.33 ทอง 8
9 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.66 เงิน 9
10 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.66 เงิน 10
11 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 4
5 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.66 ทอง 5
6 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.33 ทอง 6
7 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง 7
8 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 8
9 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 9
10 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.66 ทอง 4
5 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.66 ทอง 5
6 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง 6
7 ดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.33 ทอง 7
8 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 8
9 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.33 ทอง 9
10 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง 10
11 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง 10
12 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง 10
13 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 4
5 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.66 ทอง 5
6 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง 6
7 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง 6
8 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 8
9 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.23 ทอง 9
10 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.66 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 4
5 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.67 ทอง 5
6 ดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 6
7 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง 7
8 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.67 ทอง 8
9 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.67 เงิน 9
10 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.33 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.33 ทอง 4
5 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.67 ทอง 5
6 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.67 ทอง 6
7 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง 7
8 ประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง 4
5 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 5
6 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.66 ทอง 4
5 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64 ทองแดง 4
5 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
5 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
7 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 7
8 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 7
9 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 9
10 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 10
11 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 11
12 อุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 12
13 นาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 6
7 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 6
8 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 8
9 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 9
10 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 10
11 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
5 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4
7 ประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 7
8 พนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 7
9 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 9
10 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 10
11 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 11
12 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 6
7 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 6
8 มัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 8
9 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 9
10 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน