ประกาศศูนย์เทคโนโลยี
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้แข่งขัน

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
OS : Win7 64bit
CPU : intel Core i5
Ram : 4 GB


ตีกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง SCI0305
    OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

ห้อง SCI0306
   - 
OS : Win10 64 bit
      CPU : intel core i3
      Ram : 2 GB  
     
(16 เครื่อง)

   - OS : Win10 64 bit
     CPU : intel i5
     Ram : 8 GB

     (4 เครื่อง)
  - 
OS : Win10 64 bit
    CPU : intel i7
    Ram : 8 GB

      (20 เครื่อง)
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18:01 น.