ประกาศศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(โรงเรียนบ้านนาสาร)

 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)*
กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 
8 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจินตนา  บัวเผียน โทร 087-276-7599

 
รายการแข่งขัน  *การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน*
กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
ติดต่อ ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ โทร 090-707-8881
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 23:13 น.