งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4203-4204 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4101
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4203-4204 11 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4101
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4306 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4106
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4306 11 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4106
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4308 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4105
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4308 11 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4105
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4301 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4103
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4301 11 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น. รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4103
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 เก็บตัวห้อง 6306-6307 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวอาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 เก็บตัวห้อง 6306-6307 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวอาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4303-4304 10 ต.ค. 2561 09.00 -10.00 รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4104
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4303-4304 11 ต.ค. 2561 09.00 -10.00 รายงานตัวอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4104
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]