งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 2 10 ต.ค. 2561 09.00-13.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 2 11 ต.ค. 2561 09.00-13.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคารยางนา 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคารยางนา 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคาร 5 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคาร 5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 1 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 1 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคารโดม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคารโดม 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 1 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) ลานจอดรถ 1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) หอประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) หอประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคาร 5 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ (ศูนย์การงานอาชีพ) อาคาร 5 11 ต.ค. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนรายการแข่งขัน เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ จุดที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]