งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) โดมโชคตาปี 11 ต.ค. 2561 09.00–12.00 รายงานตัว ที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพินก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) โดมโชคตาปี 11 ต.ค. 2561 13.00–14.30 รายงานตัว ที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพินก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) โดมโชคตาปี 11 ต.ค. 2561 14.30–15.00 รายงานตัว ที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพินก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) โดมโชคตาปี 11 ต.ค. 2561 15.00–15.30 รายงานตัว ที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพินก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุมรวมใจรักษ์พุนพิน 10 ต.ค. 2561 09.00–11.00 รายงานตัวที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพิน เวลา 08.00 – 09.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ศูนย์ภาษาไทยและสุขศึกษาฯ) อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุมรวมใจรักษ์พุนพิน 10 ต.ค. 2561 13.00–15.00 รายงานตัวที่ห้องรวมใจรักษ์พุนพิน เวลา 12.00 – 13.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]