แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 126 77 64.17% 22 18.33% 7 5.83% 14 11.67% 120
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 113 60 55.05% 19 17.43% 20 18.35% 10 9.17% 109
3 โรงเรียนไชยาวิทยา 111 45 42.06% 31 28.97% 20 18.69% 11 10.28% 107
4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 102 42 42.42% 30 30.3% 14 14.14% 13 13.13% 99
5 โรงเรียนพนมศึกษา 72 36 54.55% 9 13.64% 9 13.64% 12 18.18% 66
6 โรงเรียนท่าชนะ 65 23 37.7% 17 27.87% 5 8.2% 16 26.23% 61
7 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 64 18 30% 20 33.33% 11 18.33% 11 18.33% 60
8 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 41 17 48.57% 10 28.57% 1 2.86% 7 20% 35
9 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 50 16 34.78% 11 23.91% 7 15.22% 12 26.09% 46
10 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 38 16 44.44% 9 25% 6 16.67% 5 13.89% 36
11 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 65 14 25.45% 16 29.09% 7 12.73% 18 32.73% 55
12 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 55 8 16% 11 22% 12 24% 19 38% 50
13 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 34 8 23.53% 10 29.41% 6 17.65% 10 29.41% 34
14 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 32 8 27.59% 9 31.03% 7 24.14% 5 17.24% 29
15 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 23 7 35% 8 40% 1 5% 4 20% 20
16 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 35 6 18.75% 8 25% 7 21.88% 11 34.38% 32
17 โรงเรียนบ้านเขานาใน 31 6 26.09% 3 13.04% 5 21.74% 9 39.13% 23
18 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 31 4 16% 6 24% 6 24% 9 36% 25
19 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 32 4 21.05% 6 31.58% 3 15.79% 6 31.58% 19
20 โรงเรียนพันธศึกษา 17 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
21 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 43 3 7.69% 13 33.33% 9 23.08% 14 35.9% 39
22 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 31 3 11.11% 10 37.04% 3 11.11% 11 40.74% 27
23 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 41 3 8.11% 9 24.32% 11 29.73% 14 37.84% 37
24 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 24 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 19 2 13.33% 6 40% 3 20% 4 26.67% 15
26 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 16 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
27 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 21 0 0% 4 30.77% 2 15.38% 7 53.85% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]