สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 41 74 55
2 013 โรงเรียนบ้านเขานาใน 31 62 49
3 026 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 50 120 84
4 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 113 271 173
5 003 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 55 115 82
6 005 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 41 81 56
7 006 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 32 64 51
8 007 โรงเรียนท่าชนะ 65 147 101
9 008 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 31 61 47
10 011 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 34 55 42
11 012 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 35 62 50
12 015 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 102 251 155
13 017 โรงเรียนพนมศึกษา 72 159 110
14 020 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 126 302 188
15 021 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 65 111 89
16 024 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 64 124 97
17 025 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 32 60 42
18 002 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 16 29 23
19 027 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 31 56 46
20 004 โรงเรียนไชยาวิทยา 111 283 167
21 010 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 23 49 33
22 016 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 19 37 30
23 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 21 36 30
24 019 โรงเรียนพันธศึกษา 17 42 30
25 023 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 24 29 29
26 022 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 43 68 46
27 028 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 38 102 56
28 009 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 0 0 0
รวม 1332 2850 1961
4811

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]