สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุนพินพิทยาคม 77 22 7 14 106
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 60 19 20 10 99
3 ไชยาวิทยา 45 31 20 11 96
4 บ้านตาขุนวิทยา 42 30 14 13 86
5 พนมศึกษา 36 9 9 12 54
6 ท่าชนะ 23 17 5 16 45
7 มัธยมวิภาวดี 18 20 11 11 49
8 ตะกุกใต้ศึกษา 17 10 1 7 28
9 วัดเขาศรีวิชัย 16 11 7 12 34
10 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 9 6 5 31
11 มัธยมบ้านทำเนียบ 14 16 7 18 37
12 คีรีรัฐวิทยาคม 8 11 12 19 31
13 น้ำรอบวิทยา 8 10 6 10 24
14 ท่าฉางวิทยาคาร 8 9 7 5 24
15 ธีราศรมพุนพิน 7 8 1 4 16
16 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 6 8 7 11 21
17 บ้านเขานาใน 6 3 5 9 14
18 ท่าสะท้อนวิทยา 4 6 6 9 16
19 รัชชประภาวิทยาคม 4 6 3 6 13
20 พันธศึกษา 4 3 4 5 11
21 มัธยมเปี่ยมรัก 3 13 9 14 25
22 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 3 10 3 11 16
23 บ้านคลองสงค์ 3 9 11 14 23
24 มัธยมพุทธนิคม 3 5 5 2 13
25 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 2 6 3 4 11
26 เขาพนมแบกศึกษา 2 3 3 5 8
27 พัฒนศาสน์วิทยา 0 4 2 7 6
รวม 435 308 194 264 1,201