สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุนพินพิทยาคม 74 22 6 14 102
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 60 19 20 10 99
3 ไชยาวิทยา 45 31 20 11 96
4 บ้านตาขุนวิทยา 40 30 14 13 84
5 พนมศึกษา 32 9 9 12 50
6 ท่าชนะ 19 16 5 16 40
7 มัธยมวิภาวดี 18 20 11 11 49
8 ตะกุกใต้ศึกษา 17 10 1 7 28
9 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 9 6 5 30
10 มัธยมบ้านทำเนียบ 12 16 7 18 35
11 วัดเขาศรีวิชัย 12 11 7 12 30
12 คีรีรัฐวิทยาคม 8 11 12 19 31
13 ท่าฉางวิทยาคาร 8 8 7 5 23
14 น้ำรอบวิทยา 7 10 6 10 23
15 ธีราศรมพุนพิน 7 8 1 4 16
16 บ้านเขานาใน 6 3 5 9 14
17 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 5 8 6 11 19
18 ท่าสะท้อนวิทยา 4 6 6 9 16
19 รัชชประภาวิทยาคม 4 6 3 6 13
20 พันธศึกษา 4 3 4 5 11
21 มัธยมเปี่ยมรัก 3 13 9 14 25
22 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 3 10 3 11 16
23 บ้านคลองสงค์ 3 9 11 14 23
24 มัธยมพุทธนิคม 3 5 5 2 13
25 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 2 6 3 4 11
26 เขาพนมแบกศึกษา 2 3 3 5 8
27 พัฒนศาสน์วิทยา 0 4 2 7 6
รวม 413 306 192 264 1,175