สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุนพินพิทยาคม 49 23 19 91 77 22 7 14 106
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 28 29 11 68 60 19 20 10 99
3 ไชยาวิทยา 27 22 13 62 45 31 20 11 96
4 พนมศึกษา 20 9 14 43 36 9 9 12 54
5 บ้านตาขุนวิทยา 17 19 14 50 42 30 14 13 86
6 ท่าชนะ 12 8 7 27 23 17 5 16 45
7 อุปถัมภ์วิทยาพนม 8 4 4 16 16 9 6 5 31
8 ตะกุกใต้ศึกษา 7 4 2 13 17 10 1 7 28
9 มัธยมวิภาวดี 5 9 6 20 18 20 11 11 49
10 วัดเขาศรีวิชัย 5 4 9 18 16 11 7 12 34
11 มัธยมบ้านทำเนียบ 3 6 6 15 14 16 7 18 37
12 น้ำรอบวิทยา 3 2 1 6 8 10 6 10 24
13 ท่าฉางวิทยาคาร 2 5 1 8 8 9 7 5 24
14 รัชชประภาวิทยาคม 2 2 2 6 4 6 3 6 13
15 บ้านคลองสงค์ 1 3 2 6 3 9 11 14 23
16 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1 2 3 6 6 8 7 11 21
17 ธีราศรมพุนพิน 1 2 2 5 7 8 1 4 16
18 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1 2 2 5 3 10 3 11 16
19 ท่าสะท้อนวิทยา 0 3 0 3 4 6 6 9 16
20 คีรีรัฐวิทยาคม 0 2 5 7 8 11 12 19 31
21 พันธศึกษา 0 2 3 5 4 3 4 5 11
22 มัธยมพุทธนิคม 0 2 0 2 3 5 5 2 13
23 มัธยมเปี่ยมรัก 0 1 2 3 3 13 9 14 25
24 เขาพนมแบกศึกษา 0 1 0 1 2 3 3 5 8
25 บ้านเขานาใน 0 0 2 2 6 3 5 9 14
26 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2 2 6 3 4 11
27 พัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0 0 0 4 2 7 6
รวม 192 166 132 490 435 308 194 264 937