สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุนพินพิทยาคม 47 22 19 88 74 22 6 14 102
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 28 29 11 68 60 19 20 10 99
3 ไชยาวิทยา 27 22 13 62 45 31 20 11 96
4 พนมศึกษา 18 7 14 39 32 9 9 12 50
5 บ้านตาขุนวิทยา 15 19 14 48 40 30 14 13 84
6 ท่าชนะ 10 7 6 23 19 16 5 16 40
7 อุปถัมภ์วิทยาพนม 7 4 4 15 15 9 6 5 30
8 ตะกุกใต้ศึกษา 7 4 2 13 17 10 1 7 28
9 มัธยมวิภาวดี 5 9 6 20 18 20 11 11 49
10 วัดเขาศรีวิชัย 4 4 7 15 12 11 7 12 30
11 มัธยมบ้านทำเนียบ 2 5 6 13 12 16 7 18 35
12 ท่าฉางวิทยาคาร 2 5 1 8 8 8 7 5 23
13 รัชชประภาวิทยาคม 2 2 2 6 4 6 3 6 13
14 น้ำรอบวิทยา 2 2 1 5 7 10 6 10 23
15 บ้านคลองสงค์ 1 3 2 6 3 9 11 14 23
16 ธีราศรมพุนพิน 1 2 2 5 7 8 1 4 16
17 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1 2 2 5 3 10 3 11 16
18 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1 1 3 5 5 8 6 11 19
19 ท่าสะท้อนวิทยา 0 3 0 3 4 6 6 9 16
20 คีรีรัฐวิทยาคม 0 2 5 7 8 11 12 19 31
21 พันธศึกษา 0 2 3 5 4 3 4 5 11
22 มัธยมพุทธนิคม 0 2 0 2 3 5 5 2 13
23 มัธยมเปี่ยมรัก 0 1 2 3 3 13 9 14 25
24 เขาพนมแบกศึกษา 0 1 0 1 2 3 3 5 8
25 บ้านเขานาใน 0 0 2 2 6 3 5 9 14
26 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2 2 6 3 4 11
27 พัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0 0 0 4 2 7 6
รวม 180 160 129 469 413 306 192 264 911