สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พุนพินพิทยาคม ได้  77  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 2  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้  60  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ไชยาวิทยา ได้  45  เหรียญทอง  31  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านตาขุนวิทยา ได้  42  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 5  พนมศึกษา ได้  36  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ท่าชนะ ได้  23  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 7  มัธยมวิภาวดี ได้  18  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ตะกุกใต้ศึกษา ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 9  วัดเขาศรีวิชัย ได้  16  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 10  อุปถัมภ์วิทยาพนม ได้  16  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 11  มัธยมบ้านทำเนียบ ได้  14  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 12  คีรีรัฐวิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 13  น้ำรอบวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ท่าฉางวิทยาคาร ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ธีราศรมพุนพิน ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านเขานาใน ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ท่าสะท้อนวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 19  รัชชประภาวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 20  พันธศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 21  มัธยมเปี่ยมรัก ได้  3  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 22  เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ได้  3  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 23  บ้านคลองสงค์ ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 24  มัธยมพุทธนิคม ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 26  เขาพนมแบกศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 27  พัฒนศาสน์วิทยา ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ