สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พุนพินพิทยาคม 49 23 19 91
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 28 29 11 68
3 ไชยาวิทยา 27 22 13 62
4 พนมศึกษา 20 9 14 43
5 บ้านตาขุนวิทยา 17 19 14 50
6 ท่าชนะ 12 8 7 27
7 อุปถัมภ์วิทยาพนม 8 4 4 16
8 ตะกุกใต้ศึกษา 7 4 2 13
9 มัธยมวิภาวดี 5 9 6 20
10 วัดเขาศรีวิชัย 5 4 9 18
11 มัธยมบ้านทำเนียบ 3 6 6 15
12 น้ำรอบวิทยา 3 2 1 6
13 ท่าฉางวิทยาคาร 2 5 1 8
14 รัชชประภาวิทยาคม 2 2 2 6
15 บ้านคลองสงค์ 1 3 2 6
16 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1 2 3 6
17 ธีราศรมพุนพิน 1 2 2 5
18 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1 2 2 5
19 ท่าสะท้อนวิทยา 0 3 0 3
20 คีรีรัฐวิทยาคม 0 2 5 7
21 พันธศึกษา 0 2 3 5
22 มัธยมพุทธนิคม 0 2 0 2
23 มัธยมเปี่ยมรัก 0 1 2 3
24 เขาพนมแบกศึกษา 0 1 0 1
25 บ้านเขานาใน 0 0 2 2
26 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2
27 พัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0 0
รวม 192 166 132 490

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]