คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65.67 ทองแดง 4
5 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง 5
6 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64.67 ทองแดง 6
7 เขาพนมแบกศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64.33 ทองแดง 7
8 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56.67 เข้าร่วม 8
9 บ้านเขานาใน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสงค์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.50 เงิน 4
5 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.75 เงิน 5
6 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 6
7 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71.25 เงิน 7
8 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64.75 ทองแดง 8
9 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.75 ทองแดง 9
10 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.25 ทองแดง 10
11 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60.25 ทองแดง 11
12 พัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธีราศรมพุนพิน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.50 ทอง 4
5 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.25 เงิน 5
6 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.50 เงิน 6
7 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.25 เงิน 7


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96.10 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.50 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมพุทธนิคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง 4
5 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง 5
6 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 6
7 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 7
8 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 8
9 พัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาพนมแบกศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67 ทองแดง 4
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60.67 ทองแดง 5


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70.20 เงิน 4
5 น้ำรอบวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60 ทองแดง 5
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -
7 บ้านเขานาใน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.80 เงิน 4
5 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.60 เงิน 5
6 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.20 เงิน 6
7 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.20 เงิน 7
8 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.20 เงิน 7
9 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 9
10 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 9
11 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.40 เงิน 11
12 บ้านคลองสงค์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.80 เงิน 12
13 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.20 เงิน 13
14 บ้านเขานาใน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 14
15 มัธยมเปี่ยมรัก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69.80 ทองแดง 15
16 มัธยมพุทธนิคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.80 ทองแดง 16
17 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.20 ทองแดง 17


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าสะท้อนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.60 เงิน 5
6 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71.40 เงิน 6
7 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 7
8 รัชชประภาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.60 เงิน 4
5 มัธยมเปี่ยมรัก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 692
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 649
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 258
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.67 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.40 ทอง 4
5 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.60 ทอง 5
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.20 ทอง 6
7 พันธศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.20 ทอง 6
8 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.60 เงิน 8
9 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.60 เงิน 8
10 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 10
11 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.60 เงิน 11


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 126
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำรอบวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.40 ทอง 4
5 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 212
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 082
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -
3 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.20 เงิน 4
5 ท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.60 เงิน 5
6 พุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.80 ทองแดง 6
7 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66.40 ทองแดง 7
8 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง ชนะเลิศ