ประกาศศูนย์ดนตรีไทย
ลำดับที่การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
(ศูนย์ดนตรีไทย)


 สหวิทยาเขต 1
 สหวิทยาเขต 2
 สหวิทยาเขต 3
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 22:08 น.