สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายอนันต์   089-7284495
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์ตรัง นายสุพล บุญธรรม   064-0357771
3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นายคนึง อ่อนเหลือ   095-2965994
4 วิทยาลัยเทคนิค นายปรีดี เกตุทอง  
5 ศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4  
6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์  
7 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง นางสาวชวาลา จินดาผ่อง   081-7988356
8 หอประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร   081-2731596
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง นายพิสิฐ ชาญรังษี  
10 โรงเรียนตรังวิทยา นางสุคนธ์ แก้วละเอียด   088-7907508
11 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ผอ.วสิตา ไทรงาม   095-35784145
12 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา นางพรรณนิภา ไพรัตน์   095-4287820
13 โรงเรียนบ้านนานิน  
14 โรงเรียนบ้านโคกชะเเง้ นายสุวิทย์ กังแฮ  
15 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกีรติ์   075-284250
16 โรงเรียนวัดควนวิเศษ นายจรรยา สงศรีจันทร์  
17 โรงเรียนวิเชียรมาตุ3  
18 โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร  
19 โรงเรียนอนุบาลตรัง นายสนทยา ภักดีวานิช   084-6263635

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]