งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2562 08.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิค สนามฟุตบอล 9 ม.ค. 2562 08.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง สนามฟุตบอล 10 ม.ค. 2562 08.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมต้นหว้า 8 ม.ค. 2562 08.00 รูปเล่ม 5 เล่มส่งสพป.ตรัง1 วันที่ 24 ธ.ค.2561
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมต้นหว้า 9 ม.ค. 2562 08.00 รูปเล่ม 5 เล่มส่งสพป.ตรัง1 วันที่ 24 ธ.ค.2561
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมต้นหว้า 10 ม.ค. 2562 08.00 รูปเล่ม 5 เล่มส่งสพป.ตรัง1 วันที่ 24 ธ.ค.2561
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 09.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 2562 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมลูกหว้า 8 ม.ค. 2562 08.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ชั้น 2 ห้อง ประชุมลูกหว้า 9 ม.ค. 2562 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]