งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 4 8 ม.ค. 2562 09.00 - 11.00
-
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 4 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 1 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 14.00
-
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 1 10 ม.ค. 2562 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 3 10 ม.ค. 2562 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 14.00
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 3 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 2 10 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 3 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง LAB 2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 ห้อง L1215 10 ม.ค. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]