งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 7 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 7 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 9 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 9 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 10 ม.ค. 2562 08.00 น.
-
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หอประชุมใหญ่ 10 ม.ค. 2562 08.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]