งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 8 ม.ค. 2562 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 8 ม.ค. 2562 13.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ป.4/1 9 ม.ค. 2562 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬา 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬา 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ชั้น ใต้อาคาร 10 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ชั้น ใต้อาคาร 10 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอ.ตรัง ห้อง Leb 5 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอ.ตรัง ห้อง Leb 5 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้องประชุม 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ห้อง 305 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 10 ห้อง ห้อง 305 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.6/1 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.6/1 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ป.4/2 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.40


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]