งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 8 ม.ค. 2562 09.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 9 ม.ค. 2562 09.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 321 - 325 8 ม.ค. 2562 09.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 321 - 325 9 ม.ค. 2562 09.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 8 ม.ค. 2562 09.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคารเรียน 9 ม.ค. 2562 09.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 8 ม.ค. 2562 09.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 9 ม.ค. 2562 09.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง ใต้อาคารเรียน 8 ม.ค. 2562 09.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง ใต้อาคารเรียน 9 ม.ค. 2562 09.00
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารกีฬาในร่ม ห้อง ยูนิเซียมยิม 7 ม.ค. 2562 09.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แบตนินตัน ห้อง ยูนิเซียมยิม 8 ม.ค. 2562 09.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารกีฬาในร่ม ห้อง ยูนิเซียมยิม 8 ม.ค. 2562 09.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แบตนินตัน ห้อง ยูนิเซียมยิม 9 ม.ค. 2562 09.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาคารกีฬาในร่ม ห้อง ยูนิเซียมยิม 9 ม.ค. 2562 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]