งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมบาสเก็ตบอล 9 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยูโด 9 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมบาสเก็ตบอล 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยูโด 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมบาสเก็ตบอล 10 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โรงยิมยูโด 10 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง ศษ 421 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ห้อง ศษ 422 8 ม.ค. 2562 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]