งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1-ป.2/2 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.2,ม.3 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.2,ม.3 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิต,ป.5/2 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1,ม.1 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ลานใบไม้ 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 3 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 5 9 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1,ม.1 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ลานใบไม้ 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 3 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ใต้อาคารเรียน 5 8 ม.ค. 2562 09.000 -12.00 น. รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]