งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 9 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 9 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 8 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 8 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 9 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 9 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น.
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 8 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 8 ม.ค. 2562 14.00 -18.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 1 10 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศูนย์ประชุม้ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวที 2 10 ม.ค. 2562 09.000 -13.30 น. ภาคเช้ารายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น./ภาคบ่ายรายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]