งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)
ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 เก็บตัว ป.2/6 8 ม.ค. 2562 09.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 เก็บตัว ป.4/6 8 ม.ค. 2562 09.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง อ.3/1 เก็บตัว อ.2/1 8 ม.ค. 2562 09.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น ใต้อาคารเรียน 6 ห้อง เก็บตัว อ.1/1, 1/2 8 ม.ค. 2562 09.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง อ.3/3 เก็บตัว อ.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง Electronic Multimedia Classroom ห้องเก็บตัว ห้องสมุด MEP 8 ม.ค. 2562 09.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 เก็บตัว ป.6/1 8 ม.ค. 2562 09.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว เวทีอาคารมั่นสินไชย ชั้น 1 ห้อง เวทีอาคารมั่นสินไชย 8 ม.ค. 2562 09.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เก็บตัวห้องสมุด 8 ม.ค. 2562 09.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนซินฮัว เก็บตัวห้องเทควันโด 8 ม.ค. 2562 09.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 เก็บตัว ป.3/2 8 ม.ค. 2562 09.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 09.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 8 ม.ค. 2562 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]