ลำดับ เขต
1 สพป. กระบี่
2 สพป. ชุมพร เขต 1
3 สพป. ชุมพร เขต 2
4 สพป. ตรัง เขต 1
5 สพป. ตรัง เขต 2
6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
9 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
10 สพป. นราธิวาส เขต 1
11 สพป. นราธิวาส เขต 2
12 สพป. นราธิวาส เขต 3
13 สพป. ปัตตานี เขต 1
14 สพป. ปัตตานี เขต 2
15 สพป. ปัตตานี เขต 3
16 สพป. พังงา
17 สพป. พัทลุง เขต 1
18 สพป. พัทลุง เขต 2
19 สพป. ภูเก็ต
20 สพป. ยะลา เขต 1
21 สพป. ยะลา เขต 2
22 สพป. ยะลา เขต 3
23 สพป. ระนอง
24 สพป. สงขลา เขต 1
25 สพป. สงขลา เขต 2
26 สพป. สงขลา เขต 3
27 สพป. สตูล
28 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
29 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
30 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]