ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป. ชุมพร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป. ชุมพร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป. ตรัง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป. ตรัง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป. นราธิวาส เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป. นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป. นราธิวาส เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป. ปัตตานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป. ปัตตานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป. ปัตตานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป. พังงา ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป. พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป. พัทลุง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป. ภูเก็ต ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป. ยะลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป. ยะลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป. ยะลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป. ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป. สงขลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป. สงขลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป. สงขลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป. สตูล ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]