ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชุมพร เขต 1 124 47 25 15 196
2 สพป. สงขลา เขต 3 119 44 21 17 184
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 112 53 23 13 188
4 สพป. ตรัง เขต 1 112 44 16 13 172
5 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 107 67 16 19 190
6 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 104 51 9 13 164
7 สพป. กระบี่ 102 59 13 11 174
8 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 53 20 14 172
9 สพป. ตรัง เขต 2 97 56 27 20 180
10 สพป. พัทลุง เขต 1 96 47 21 17 164
11 สพป. ภูเก็ต 94 39 24 18 157
12 สพป. ชุมพร เขต 2 93 53 24 14 170
13 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 48 18 18 158
14 สพป. สงขลา เขต 1 89 46 20 21 155
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 51 20 21 157
16 สพป. สงขลา เขต 2 85 48 17 18 150
17 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 58 22 15 164
18 สพป. พังงา 83 50 21 14 154
19 สพป. ระนอง 80 55 25 20 160
20 สพป. พัทลุง เขต 2 80 44 20 23 144
21 สพป. สตูล 67 55 16 24 138
22 สพป. ยะลา เขต 1 60 54 16 14 130
23 สพป. นราธิวาส เขต 2 54 51 27 21 132
24 สพป. ปัตตานี เขต 2 54 39 20 27 113
25 สพป. ปัตตานี เขต 1 53 40 21 17 114
26 สพป. ยะลา เขต 3 51 39 25 14 115
27 สพป. นราธิวาส เขต 1 49 37 30 15 116
28 สพป. ยะลา เขต 2 41 40 26 17 107
29 สพป. นราธิวาส เขต 3 38 58 33 25 129
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 35 34 27 20 96
รวม 2,440 1,460 643 528 5,071